יאללה קדימה

  • ראשי
  • קדימה היום
  • חדשות
  • הרשמה
  • אימייל אדום

חדד מתחיל להשיב אש : מאיים לתבוע סולודקין

29/11/2011  מערכת יאללה-קדימה

גזבר קדימה המושעה רו"ח יצחק חדד קרא את מאמרה של ח"כ מרינה סולודקין ביאללה-קדימה וחש כי בסיעת קדימה מנותקים דיו כדי למהר ולחרוץ את דינו. עורכת דינו שיגרה מכתב לסולודקין : "התנצלי או שנתבע אותך".

ניסו ליירט את הסוס הלא נכון. גזבר קדימה המושעה רו"ח יצחק חדד נערך להשיב מנה אחת אפיים ליושבת ראש המפלגה, למטה המרכזי ולכל מי שעשוי להצטייר כמבקש להצטרף לעליהום עליו. ח"כ מרינה סולודקין שפרסמה ביאללה-קדימה מאמר בו שולבה פסקה פסקנית בעניינו של חדד כבר קיבלה מכתב התראה טרם נקיטת צעדים משפטיים.

במאמרה כתבה סולודקין : "לצערי אנשים במפלגה לא הפנימו שהמפלגה קיבלה "ירושה" מאוד בעייתית מתקופת אולמרט, אשר כוללת בין היתר את גזבר המפלגה איציק חדד, שנחקר כעת בחשד לגניבת מיליונים, העברת כסף לחברות קש והתארגנות פלילית..."

יאללה-קדימה מביא לעיון גולשיו את נוסח המכתב ששיגרה עורכת דינו של חדד, הגב' שלומית ארליך :לכבוד

גב' מרינה סולודקין, ח"כ

באמצעות פקסימיליה מס' 02-6408905

באמצעות מייל – msolodkin@knesset.gov.ilנכבדתי,

                                           הנדון: רו"ח יצחק חדד

בשם מרשי, רו"ח יצחק חדד, הנני מתכבדת לפנות אלייך, כדלקמן:


1. ביום 25.11.2011 פורסם על ידך באתר "יאללה קדימה", מאמר, המכפיש את מרשי ללא כל בסיס באופן המהווה הוצאת לשון הרע כלפי מרשי.
2. בראשית מכתבי אבהיר, כי מרשי מכחיש בתוקף את הטענות המועלות במאמר שפירסמת, ועומד על כי בפעולותיו כגזבר קדימה, פעל אך ורק לטובת המפלגה, מבלי שנפל כל רבב בתפקודו.
3. לא ברור למרשי כלל הכיצד זה חברת כנסת, אשר אמורה להיות אמונה על שלטון החוק וכללי מנהל תקין, מהינה להעלות על הכתב ולפרסם בפומבי את דברי הבלע וההשמצות חסרות הבסיס כנגד מרשי, וזאת מבלי שאפילו ניסית לפנות למרשי, לשם קבלת תגובתו למפורסם על ידך.
4. מרשי עומד בתוקף על כי הדברים שפורסמו על ידך, הינם בגדר הוצאת לשון הרע, ואשר על כן הנך נדרשת, לפרסם באתר "יאללה קדימה", וכן בכל מקום אחר בו פורסם מאמרך, מאמר התנצלות כלפי מרשי בו הנך חוזרת בך מכל הטענות חסרות השחר שהועלו על ידך כנגד מרשי, תוך הבעת התנצלות וחרטה כנה על הפרסום והדברים שפורסמו.
5. יובהר כבר כעת כי עקב מעשייך ו/או מחדלייך כאמור, נגרמו למרשי נזקים ניכרים ובכלל זה לשמו הטוב ולמוניטין שלו, ועל אף שנזקיו אלו טרם התגבשו במלואם הוא מעריך כי הם עלולים להגיע למצער לסך של 25 מיליון ₪.
6. היה ולא תפעלי לשביעות רצונו של מרשי, כאמור בסעיף 3 למכתבי זה, בתוך יום אחד ממועד קבלת מכתבי זה, הורה לי מרשי לנקוט בכל האמצעים שמעמיד הדין לרשותו לשם הגנה על זכויותיו והטבת נזקיו, ובכלל זה נקיטת הליכים משפטיים, לרבות, אם יהיה צורך בכך, פנייה לשם הסרת החסינות.
7. התראה נוספת לא תשלח.
8. אין באמור במכתבי זה ו/או בשאינו אמור בו, כדי להוות ויתור ו/או לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות ו/או טענה של מרשי בקשר עם אילו מהעניינים נשוא מכתבי זה, ובכלל זה בכל הנוגע לזכויותיו לתבוע נזקיו בגין הוצאת לשון הרע.בכבוד רב,
שלומית ארליך, עו"ד


קטע מועתק מן המכתב המקורי

 

  • יצחק חדד היקר, מחזקים את ידיך ותומכים בך, נמרוד נוי
    נמרוד  נוי(29/11/2011)
    סגור X לא נשאיר אותך לבדך.

מבזקים

קובלנה על מפלגות ישראל

24/01/2013 מערכת יאללה-קדימה

הדג נחש בביצוע לשיר של מאיר אריאל. הכי עדכני שיכול להיות

 לתצוגה מורחבת